Zorg Vervoer

Direct Taxi Leiden heeft zich toegelegd op zorg vervoer, het gaat hierbij om meer dan vervoer alleen. Speciale aandacht wordt besteed aan het welzijn van deze kwetsbare groep.

Deze categorie personen zijn min of meer aangewezen op hulp, zorg en begeleiding in hun dagelijkse leven. Zo is het heel belangrijk dat een chauffeur zich bij dit specifieke vervoer in kan leven in het wel en wee van de te vervoeren personen. Dit wordt gedaan door een team van gemotiveerde chauffeurs met levenservaring en talent om mensen een aangename rit te bezorgen. Al onze chauffeurs zijn tevens EHBO gediplomeerd.

Zorg vervoer in de praktijk
Door nauwe samenwerking met grotere organisaties kan Direct Taxi Leiden voor nagenoeg alle zorgverzekeraars het zittend ziekenvervoer verzorgen. Verzekerden worden vervoerd van en naar ziekenhuizen,revalidatiecentra en/of andere zorginstellingen door heel Nederland. Er zijn diverse mogelijkheden om het zitcomfort op verzoek aan te passen aan de behoeften van onze klanten.
Declaratie gaat rechtstreeks of via een tussenpersoon.

Machtiging ziekenvervoer
De overheid heeft bepaald dat voor zittend ziekenvervoer in beginsel vooraf een machtiging nodig is. Deze machtiging vraagt de verzekerde aan bij zijn/haar zorgverzekeraar, nadat deze van zijn/haar behandelend arts een schriftelijke verklaring met een indicatie voor zittend ziekenvervoer heeft gekregen. Indien nodig zijn wij u graag behulpzaam bij de aanvraag van een machtiging.